Php12-B Pamumuhunan ng del Monte-Arab sa Brooke's Point

Ni Ces Austria. Nakipagpulong ang mga kinatawan ng Del Monte Arab kina Gov. Jose Ch. Alvarez, Mayor Mary Jean D. Feliciano, at iba pang mga opisyales ng Provincial Government of Palawan at Local Government of …